SECTORS

Sectors Industriales més rellevants, on s’instal·len els equips de calor elèctric industrial i senyalització acústica i lluminosa d’avís i emergència.