Evacuació per a grans àrees

Descripció

En el camp de les mesures de PREVENCIÓ i PROTECCIÓ, la senyalització acústica és un element fonamental del sistema perquè dóna inici a les fases del pla d’evacuació i als procediments d’intervenció, consentint l’actuació de les mesures previstes per a la seguretat dels treballadors i de les persones presents.

Per poder escollir la configuració correcta dels elements útils per crear una implementació idònia de senyalització acústica d’alarmes i evacuació, és necessari considerar alguns aspectes:

  • Conèixer les condicions ambientals reals d’ocupació valorant els factors com el soroll de fons, l’àrea que s’ha de cobrir, la presència d’obstacles (murs, prestatges, aïllaments acústics, etc.)
  • Considerar les variables de la font de senyal acústic, sobretot en termes d’intensitat sonora i freqüència. Aquest últim punt és fonamental per determinar en concret el tipus de dispositius en grau de garantir un nivell acústic adequat (clarament superior al soroll ambiental), fàcilment diferenciable.

Una vegada identificat l’avisador, és important ponderar la quantitat i la tipologia; la línia ESCAPE basada en dues filosofies diferents de funcionament: SISTEMA PCS o SISTEMA TRADICIONAL.

Aplicacions

Evacuació per a grans àrees

Sirenes d’avis a la població

Sectors

Nuclear

Petroquímica

Plans d’emergència evacuació

Policia

Química

Documentació relacionada
12 January, 2018

Nova tarifa Sirena

Entra en vigor la nova tarifa Sirena que abasta tota la gamma d'equips de senyalització acústica i lluminosa, dispositius modulars acústics i lluminosos, columnes lluminoses, sirenes per a evacuació per a grans àrees i senyalització per a vehicles de servei. Anunciem que la tarifa amb ref. IES/326.10 ha entrat en vigor l'1 de gener de [...]
29 December, 2016

IES nova tarifa Sirena

Industrias Eléctricas Soler S. A., presenta la nova Tarifa Sirena 2017 (326.09), que serà valida per totes les comandes rebudes a partir del 1 de gener de 2017. Aquesta tarifa inclou la més amplia gamma d’equips de senyalització acústica i lluminosa per a aplicacions en la industria, dispositius modulars acústics i lluminosos, columnes lluminoses, sirenes [...]