Detectors anti incendi

Descripció

Detectors d’incendi amb tecnologia de doble dilatació per evitar falses alarmes. Versions especials per atmosferes explosives (ATEX).
Aquests detectors tèrmics són àmpliament utilitzats perquè tenen un avantatge únic amb els detectors de la mateixa classe, que és la compensació del gradient tèrmic.

Els detectors tèrmics fixos deuen tenir tot el conjunt calent fins a la temperatura fixada per donar l’alarma i per tant els seus lents.

Els detectors d’elevació brusca es basen en el principi que un increment de la temperatura ambienti per unitat de temps superior a un valor predeterminat fa actuar l’element actiu del detector, i que poden donar falses alarmes per increments bruscs inofensius de la temperatura ambient.

El secret del detector DAF Fenwal resideix en el plantejament d’una beina exterior d’un aliatge amb un coeficient de dilatació alt que s’adapta a les variacions de la temperatura ambienti. El nucli intern està constituït per un aliatge amb un coeficient de dilatació baix. Un incendi lent expandirà per igual el nucli intern que la beina exterior, la qual cosa provocarà l’alarma en el punt de taratge del detector.

Una elevació brusca de 40ºF per minut provocarà la diferent dilatació de la beina exterior i del nucli intern, que no serà suficient per provocar l’alarma.

Eliminant els transitoris tèrmics s’eliminen virtualment totes les falses alarmes presents en els detectors a gradient tèrmic. Si es produeix un ràpid augment tèrmic, la ràpida expansió de la beina externa provocarà el tancament del nucli intern, i per tant el tancament del contacte d’alarma.

Aplicacions

—–

Sectors

Detecció d’incendis

Obra civil i construcció

Documentació relacionada
1 March, 2017

Tarifa Calor Industrial

Presentem la nova tarifa Calor Industrial IES 314.00 que substitueix a la IES 313.01 i CS 270.20, fruit de la fusió entre empreses engloba en una sola tots els productes de Calor industrial, tant de fabricació pròpia com de revenda. Les noves tarifes entren en vigor per a totes les comandes rebudes a partir de [...]
6 December, 2016

IES División Calor

Comercial Soler S. A., entre altres activitats, ha desenvolupat des de 1974 la distribució d'equips de calor i regulació de temperatura de les nostres representades FENWAL, SHIMADEN, SILISOL, SONDER, etc. A partir del pròxim 1/1/2017 i com a conseqüència de l’absorció d’aquesta per part de Industrias Eléctricas Soler S. A. (IES), la distribució dels equips de calor [...]