Actualitat

IES (Industrias Eléctricas Soler i Aquecind Lda.) s’organitzen en tres divisions: Calor, Enginyeria i Seguretat.

Disposa d’una plantilla de 50 treballadors i ocupa un espai de 4.000m2 en un edifici que engloba fàbrica, magatzems i oficina. Aquesta equipada amb moderna maquinària, tant en els processos de fabricació i control com en la gestió d’enginyeria i magatzems. Disposa d’un departament d’enginyeria, amb un elevat nivell de coneixement i experiència, capaç de realitzar estudis i projectes de processos de calor industrial.

IES fabrica amb patents pròpies equips de calor industrial, elements per a l’escalfament d’aire i gasos, escalfadors d’immersió per a aigua, olis i altres fluids, radiadors d’infrarojos, aerotermes, convectores, llums per al sector pecuari, etc.

Els equips de calor IES s’utilitzen en la majoria de sectors industrials, especialment en els sectors Metal•lúrgic, Químic, Petroquímic, Energètic, Ferroviari, Naval, Alimentari, HVAC, Embalatge, Plàstic, etc. comercialitzats en forma directa o a través d’enginyeries i magatzems de material elèctric.

La recent incorporació de la línies ACTE i EVACUACIÓ a la divisió de seguretat, converteix a IES en l’única empresa del sector capaç de subministrar solucions de senyalització acústica i lluminosa per a totes les necessitats del mercat, des del més petit senyalitzador per a un quadre elèctric, fins a la Sirena electrònica més potent del mercat, amb abast de més de tres quilòmetres, per alertar a la població en casos de riscos químics, industrials o naturals, passant per la més completa gamma de senyalització acústica i lluminosa d’emergència per a vehicles policials, bombers, ambulàncies, protecció civil i vehicles de serveis municipals, obres publiques, carreteres, assistència, etc.

IES_actualidad01
IES_actualidad02
Vista aérea de las instalaciones